sigle ue
cnipmmr pasaport export 5

Descriere Proiect

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – mai 2022 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest. 

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derularii activitatilor de internationalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest prin participarea în cadrul proiectului a 400 de angajați la un program integrat de formare.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export.

 

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

 

Obiectivul general al proiectului este în linie cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, cu Prioritatea de investiții 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” și cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.