sigle ue

Descriere proiect

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – august 2021 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest. 

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

cnipmmr pasaport export 5

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derularii activitatilor de internationalizare / export ale angajaților care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud si Vest prin participarea in cadrul proiectului a 400 de angajati la un program integrat de formare.

Obiectivul general al proiectului este in linie cu Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”, cu Prioritatea de investitii 10.iii “Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite” si cu Obiectivul specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.