sigle ue
cnipmmr logo

Conferința De Informare Cluj - Napoca

Conferinta de informare Pasaport de Export-Cluj

Pașaport de Export

Finanțatorul proiectului este Guvernul României prin Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, program operațional co-finanțat din Fondul Social European (FSE).

cnipmmr pasaport export 41

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activitățile de internaționalizare / export.

Descriere proiect

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – mai 2022 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest. 

POCU

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Obiectivele specifice

OS 1

Dezvoltarea competențelor necesare derulării activităților de export pentru 400 de angajați prin participarea la cursuri integrate de formare profesională.

OS 2

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv.

OS 3

Susținerea a cel puțin 40 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă, în speță prin realizarea “Ghidului Exportatorului”.

OS 4

Promovarea inovarii sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord Est, Nord Vest, Sud și Vest care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului.

Businessman analyzing adhesive notes while using mobile phone
Business trip concept

REZULTATE

Angajaţi care beneficiază de programe de formare: 400.

Persoane care dobândesc o calificare / care şi-au validat competenţele în sectoarele economice / domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC / SNCDI la încetarea calităţii de participant: 380.

Întreprinderi sprijinite: 40.

Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care IMM-uri: 3 întreprinderi.

400

Angajaţi care beneficiază de programe de formare

380

Persoane care dobândesc o calificare

40

Întreprinderi sprijinite

3

Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă

Pașaport de Export

Noutăți în cadrul proiectului

Conferinta de informare Pasaport de Export-Arad

Conferința De Informare - ARAD

În data de 18 Mai 2021 a fost organizată a doua conferință de informare Grup Țintă a proiectului, în Regiunea Vest.

În cadrul conferinței au fost atinse următoarele subiecte:

  • Prezentarea proiectului „Pașaport de Export”;
  • Beneficiile programului integrat de formare profesională;
  • Activitățile organizate pe perioada implementării proiectului.

La finalul conferinței a avut loc o sesiune interactivă cu privire la proiect și la situația exporturilor din România.

Conferinta de informare Pasaport de Export-Cluj

Conferința De Informare - CLUJ

În data de 17 Mai 2021 a avut loc prima conferință de informare Grup Țintă a proiectului, în Regiunea Nord – Vest.

În cadrul conferinței au fost atinse următoarele subiecte:

  • Prezentarea proiectului „Pașaport de Export”;
  • Beneficiile programului integrat de formare profesională;
  • Activitățile organizate pe perioada implementării proiectului.

La finalul conferinței a avut loc o sesiune interactivă cu privire la proiect și la situația exporturilor din România.

Masa Rotunda Iasi_Pasaport de Export

Masa Rotundă - IAȘI

Am inceput implementarea proiectului “Pașaport de Export” prin organizarea unei mese rotunde la Iași, în data de 05.03.2020.

 

 

 

 

 

pasaport de export

Lansarea Proiectului

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – mai 2022 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului va fi compus din minim 400 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Din cele 400 de persoane membre ale grupului țintă al proiectului “Pașaport de Export”

1.

cel puțin 200 vor fi femei

2.

cel puțin 40 (10%)

vor fi persoane din categoria de vârstă 55-64 de ani.

Înscrieri în Proiect

Vă invităm să vă înscrieți în cadrul proiectului Pașaport de Export! După completarea formularului, un reprezentant al CNIPMMR vă va contacta în cel mai scurt termen posibil pentru a vă oferi informații suplimentare și pentru înregistrarea în grupul țintă.