sigle ue
cnipmmr logo

Lansare Proiect

cnipmmr

Pașaport de export

Finantatorul proiectului este Guvernul Romaniei prin Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este finantat prin intermediul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, program operational co-finantat din Fondul Social European (FSE).

cnipmmr pasaport export 41

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export.

Descriere proiect

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – august 2021 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest. 

POCU

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

în cadrul obiectivului specific 3.12. “Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.

Obiectivele specifice

OS 1

Dezvoltarea competentelor necesare derularii activitatilor de export pentru 400 de angajati prin participarea la cursuri integrate de formare profesionala. Actiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comertului exterior.

OS 2

Dezvoltarea competentelor necesare derularii activitatilor de export pentru 400 de angajati prin participarea la cursuri integrate de formare profesionala. Actiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comertului exterior.

OS 3

Sustinerea a cel putin 40 de IMM-uri in vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă, in speta prin realizarea “Ghidului Exportatorului”, va crea premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o intreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate in activitatile de export si va permite celor 40 de intreprinderi care il vor implementa sa isi poate instrui personalul actual si viitor in vederea eficientizarii la maximum a activitatilor de export.

OS 4

Promovarea inovarii sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord Est, Nord Vest, Sud si Vest care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes care vor constitui reteaua Ambasadorilor Exportului in cadrul activitatilor proiectului.

cnipmmr pasaport export 6
cnipmmr pasaport export 3

REZULTATE

Angajaţi care beneficiază de programe de formare: 400.

Persoane care dobândesc o calificare/ care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant: 380.

Întreprinderi sprijinite: 40.

Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: – IMM-uri: 3 intreprinderi.

400

Angajaţi care beneficiază de programe de formare

400

Angajaţi care beneficiază de programe de formare

40

Întreprinderi sprijinite

3

Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă

Pașaport de export

Noutati in cadrul proiectului

Masa Rotunda Iasi_Pasaport de Export

Masă rotundă - Iași, 05.03.2020

Am inceput implementarea proiectului “Pașaport de Export” prin organizarea unei mese rotunde la Iași, 05.03.2020

pasaport de export

Lansarea proiectului ”Pasaport de export”

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – august 2021 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Grup țintă

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 400 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Din cele 400 de persoane membre ale grupului tinta al proiectului “Pasaport de export”

1.

cel putin 200 vor fi femei

2.

cel putin 40 (10%)

vor fi persoane din categoria de varsta 55-64 de ani.

Înscrieri in proiect

Vă invităm să vă înscrieți în cadrul proiectului Pașaport de Export! După completarea acestui formular, un reprezentant al CNIPMMR vă va contacta în cel mai scurt termen posibil pentru a vă oferi informații suplimentare și pentru înregistrarea în grupul țintă.