sigle ue
Business meeting cnipmmr

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea competentelor necesare derularii activitatilor de export pentru 400 de angajati prin participarea la cursuri integrate de formare profesionala. Actiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comertului exterior.

Obiectiv specific 2

Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii/specializari inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Obiectiv specific 3

Sustinerea a cel putin 40 de IMM-uri in vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă, in speta prin realizarea “Ghidului Exportatorului”, va crea premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o intreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate in activitatile de export si va permite celor 40 de intreprinderi care il vor implementa sa isi poate instrui personalul actual si viitor in vederea eficientizarii la maximum a activitatilor de export.

Obiectiv specific 4

Promovarea inovarii sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord Est, Nord Vest, Sud si Vest care vor implica stakeholderi relevanti pentru obiectivele proiectului: reprezentanti ai mediului de afaceri, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din regiune, reprezentanti ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, reprezentanti ai mediului academic, prin implicarea activa a mai multor antreprenori de succes care vor constitui reteaua Ambasadorilor Exportului in cadrul activitatilor proiectului.