sigle ue
Business meeting cnipmmr

Obiectiv specific 1

Dezvoltarea competențelor necesare derulării activităților de export pentru 400 de angajați prin participarea la cursuri integrate de formare profesională. Acțiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoaștere pentru participanți, fiind derulate transferuri de informații cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comerțului exterior.

Obiectiv specific 2

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste domenii / specializări inteligente privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Obiectiv specific 3

Susținerea a cel puțin 40 de IMM-uri în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă, în speță prin realizarea “Ghidului Exportatorului”, ce va crea premisele pentru creșterea competitivității prin inovare pe termen mediu și lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o întreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate în activitățile de export și va permite celor 40 de întreprinderi care îl vor implementa să își poate instrui personalul actual și viitor în vederea eficientizării la maximum a activităților de export.

Obiectiv specific 4

Promovarea inovarii sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunilor Nord Est, Nord Vest, Sud și Vest care vor implica stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului: reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic, prin implicarea activă a mai multor antreprenori de succes care vor constitui rețeaua Ambasadorilor Exportului în cadrul activităților proiectului.