sigle ue
cnipmmr pasaport export 4

Rezultate

  • Angajaţi care beneficiază de programe de formare: 400.
  • Persoane care dobândesc o calificare/ care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant: 380.
  • Întreprinderi sprijinite: 40.
  • Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: – IMM-uri: 3 intreprinderi.

Grup țintă

Grupul tinta al proiectului va fi compus din minim 400 de angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Din cele 400 de persoane membre ale grupului tinta al proiectului “Pasaport de export”, cel putin 200 vor fi femei si cel putin 40 (10%) vor fi persoane din categoria de varsta 55-64 de ani.