sigle ue

Lansarea proiectului ”Pașaport de Export”

Proiectul „Pașaport de Export” este implementat în perioada februarie 2020 – august 2021 de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și are în vedere îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini necesare derulării activităților de internaționalizare / export ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC și SNCDI, din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Vest, fiind finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ca urmare a implementării proiectului, cel puțin 400 de angajați vor dobândi competențe suplimentare cu privire la activități de internaționalizare / export si cel putin 40 de IMM-uri vor fi ajutate sa introduca programe de invatare la locul de munca pentru angajatii proprii.

In cadrul proiectului va fi elaborat “Ghidului Exportatorului”, care va crea premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o intreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate in activitatile de export si va permite celor 40 de intreprinderi care il vor implementa sa isi poata instrui personalul actual si viitor in vederea eficientizarii la maximum a activitatilor de export.

Un plus major pe care il aduce proiectul este reprezentat de colaborarea cu Google care, prin instrumentele puse la dispozitie va contribui la digitalizarea activitatilor de internationalizare ale firmelor: atat in cadrul cursurilor cat si in Ghidul Exportatorului vor fi prezentate instrumentele digitale existente si necesar a fi folosite de firme in vederea cresterii competitivitatii pe pietele externe.

Valoarea adaugata pe care proiectul o va genera vizeaza trei componente principale:

  1. Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor care isi desfasoara activitatea în sectoarele economice cu potential competitive identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste domenii/specializari inteligente privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Acest obiectiv vizeaza operationalizarea unei campanii de constientizare care va avea ca principal obiectiv constientizarea angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua. Se va va pune accent pe faptul ca amplificarea competitivitatii firmei este direct proportionala cu numarul de angajati care beneficiaza de instruire. Astfel, impactul proiectului este unul amplu, multiplicat, care nu se rezuma doar la grupul tinta raportat in mod formal.

 

  1. Formarea unui numar de 400 de persoane in domeniul exporturilor;

Actiunile de formare pentru cele 400 de persoane vor aduce un plus de cunoastere pentru participanti, fiind derulate transferuri de informatii cu privire la cele mai relevante arii tematice din domeniul comertului exterior: încheierea si derularea contractelor; modalitati, tehnici si instrumente bancare si valutare; operatiuni de vamuire; Conventia internationala privind regulile si uzantele internationale privind conditiile de livrare – INCOTERMS; transportul international de marfuri, precum si politica de marketing si asigurarea calitatii. In plus, pe langa derularea cursurile autorizate ANC de referent comert exterior (cod COR 333911), in cadrul proiectului se vor organiza cursuri de comunicare in limbi straine. In plus, participarea la astfel de actiuni formative are o valoare adaugata semnificativa, reprezentand o oportunitate reala de adaptare a resurselor umane din sectoarele economice cu potential competitiv.

 

  1. Sustinerea a cel putin 40 de IMM-uri in vederea elaborarii si introducerii unor programe de învatare la locul de munca.

In speta realizarea “Ghidului Exportatorului” va crea premisele pentru cresterea competitivitatii prin inovare pe termen mediu si lung. Acest ghid va fi un instrument care va descrie parcursul optim de urmat de o intreprindere pe termen lung pentru maxim de competitivitate in activitatile de export si va permite celor 40 de intreprinderi care il vor implementa sa isi poate instrui personalul actual si viitor in vederea eficientizarii la maximum a activitatilor de export. Astfel, aceasta activitate prevede efecte pozitive pe termen lung pentru IMM-urile participante. In plus, prin sustenabilitatea proiectului, aceste activitati vor fi continuate si dupa finalizarea proiectului, permitand cresterea efectelor pozitive pe termen lung si multiplicarea rezultatelor. Totodata, statul beneficiaza in mod indirect de implementarea proiectului, avand in vedere ca prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii firmelor si resurselor umane se va genera crestere economica.

In final, implementarea activitatilor proiectului sub forma logica prezentata (actiuni de constientizare – activitati integrate de formare) reprezinta o abordare complexa in ceea ce priveste satisfacerea nevoilor de dezvoltare ale angajatilor si implicit ale IMM-urilor din care acestia provin.